Archive

Hướng dẫn OTT để sao lưu, hình ảnh hệ thống và phục hồi trong Windows 10

Hướng dẫn OTT để sao lưu, hình ảnh hệ thống và phục hồi trong Windows 10 Chỉ cần về tất cả các phiên bản mới của Windows có nhiều thành

Hướng dẫn cài windows 10

Quá trình cài Windows 10 sẽ diễn ra khá dễ nếu bạn đã dùng Windows 7 và 8. Tuy vậy nó sẽ khá khó khăn khi bạn chưa từng dùng