Ban Qlda “sáng Kiến Khu Vực Ngăn Chặn&lo;ại Trừ Sốt Rét Kháng Thuốc Artemisinin, Giai đoạn 2018-2020”

Ban Qlda “sáng Kiến Khu Vực Ngăn Chặn&lo;ại Trừ Sốt Rét Kháng Thuốc Artemisinin, Giai đoạn 2018-2020”

Tên chính thức Tiếng Việt BAN QLDA “SÁNG KIẾN KHU VỰC NGĂN CHẶN&LO;ẠI TRỪ SỐT RÉT KHÁNG THUỐC ARTEMISININ, GIAI ĐOẠN 2018-2020” Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt Mã số thuế 4700271877 Ngày cấp 2018-07-24 Người đại diện pháp luật Nguyễn Đình Học Loại hình doanh nghệp Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang Trạng thái


NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở Số nhà 96, P. Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn Ngành Nghề Chính Hoạt động y tế Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Tỉnh Bắc Kạn


Source: AP

About author