Htx Sản Xuất Dịch Vụ Nông Nghiệp Việt Phượng

Htx Sản Xuất Dịch Vụ Nông Nghiệp Việt Phượng

Tên chính thức Tiếng Việt HTX SẢN XUẤT DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VIỆT PHƯỢNG Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt Mã số thuế 3002091054 Ngày cấp 2017-12-01 Người đại diện pháp luật Đậu Quang Việt Loại hình doanh nghệp Hợp tác xã Trạng thái


NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở ., Xã Xuân Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh Ngành Nghề Chính Chăn nuôi Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc


Source: AP

About author