Htx Thương Mại – Dv Thuận Hoà

Htx Thương Mại – Dv Thuận Hoà

Tên chính thức Tiếng Việt HTX THƯƠNG MẠI – DV THUẬN HOÀ Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt Mã số thuế 6300305557 Ngày cấp 2018-07-23 Người đại diện pháp luật Nguyễn Thị Ênh Loại hình doanh nghệp Hợp tác xã Trạng thái


NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở nhà thông tin ấp 2, Xã Thuận Hòa, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang Ngành Nghề Chính Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực II


Source: AP

About author